רשימת פרסומים

ספרים וחוברות

 

חדרה מאה שנה ועוד 1891-2001 עורכים נינה רודין ואריה אמיר 1993 הוצ' מוזיאון "החאן" והעמותה למען מוזיאון חדרה, הוצ' ספרים אריאל

קטלוג המוזיאון עורכת נינה רודין 2001  הוצ' מוזיאון "החאן" חדרה

חדרה 110 שנותיה תרנ"א תשס"א 1891-2001 עורכת נינה רודין 2002 הוצ' מוזיאון "החאן"

עיונים בארכיונאות גל' 4 ניסן תשס"ג אפריל 2003  סיכום כנס 20 שנה למוזיאון "החאן" הוצ' איקו"ם, איגוד הארכיונאים ומוזיאון "החאן" חדרה. עורכת נינה רודין

"הח'אן" אסופה לחקר חדרה והמושבות מס' 1 עורכת נינה רודין ינואר 2004.טבת תשס"ד הוצ' מוזיאון "החאן" חדרה והעמותה לתולדות חדרה (ע"ר)

"הח'אן" אסופה לחקר חדרה והמושבות מס' 2 עורכת נינה רודין, אוגוסט  2005 אב תשס"ה . הוצ' מוזיאון "החאן"חדרה והעמותה לתולדות חדרה (ע"ר)

"החאן"  אסופה לחקר חדרה והמושבות מס' 3 עורכת נינה רודין  נובמבר 2007 כסלו תשס"ח הוצ' מוזיאון "החאן" חדרה (ע"ר)

"הח'אן" אסופה לחקר חדרה והמושבות מס' 4 עורכת נינה רודין אב תש"ע יולי 2010 הוצ' מוזיאון "החאן" חדרה (ע"ר)

"החאן" אסופה לחקר חדרה והמושבות מס' 5 עורכת נינה רודין אלול תשע"ה אוגוסט 2015 הוצ' מוזיאון "החאן חדרה (ע"ר)

חדרה מושבה ברישומה, קטלוג לתערוכת חוה גדיש עורכת נינה רודין הקדמה וטקסטים מלווים,  הוצ' מוזיאון "החאן" בשיתוף עיריית חדרה המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל  ובל"ל 2011

 

מאמרים ורשימות

 

מוות בפאריס  בתוך 'עתמול' כרך י"א גל' 6 אב תשמ"ו אוגוסט  1986הוצ' אוני' תל אביב ומשרד החינוך והתרבות  עמ' 20-21

בית פיינברג – הבית שגידל את אבשלום בתוך ענר זאב 'בתים מספרים' 1988 הוצ' אורבך בע"מ ומשהב"ט הוצאה לאור עמ'  134-136

החאן של חדרה-אכסניית המתישבים הראשונים בתוך ענר זאב 'בתים מספרים 1988 הוצ' אורבך בע"מ ומשהב"ט הוצאה לאור עמ' 137-140

"החאן " של חדרה – מוזיאון באתר לאומי, פרויקט התנדבותי בן שלושים שנה. בתוך "אתרים" המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, גל' 51 אייר תשע"ב מאי 2012 עמ' 14

לתולדות הח'אן של חדרה בתוך "חדרה מאה שנה ועוד" 1993 הוצ' מוזיאון "החאן" והעמותה למען מוזיאון חדרה ואריאל י-ם עמ' 43-52

דו"ח  ICOM  ICR מוזיאונים בחברות מפוצלות   שפיטל, אוסטריה 1994.הופיע ב"במוזיאון" רבעון דצמבר 1995

מתנדבים גימלאים במוזיאון: טירדה או הנאה?  בתוך עלון של החטיבה למוזיאונים ואתרי התיישבות באיקו"ם ישראל. יוני 1996 .יצ"ל בחסות העמותה למען מוזיאון חדרה .

בזכות המגע – אוסף מוזיאון לתולדות ההתיישבות כאופציה חדשה ללמידה ולחינוך בתוך "דעות"  כת"ע בנושאי הוראה וחינוך 3. תשנ"ז 1997 משרד החינוך התרבות והספורט לשכת מחוז חיפה

מדיניות האיסוף של המוזיאונים היישוביים בתוך עיונים בארכיונאות גל' 4 ניסן תשס"ג אפריל 2003

סוניה קולודני צלמת חדרתית 1922-1948 בתוך קטלוג תערוכה במוזיאון ארץ ישראל 2006 הוצ' מוזיאון   א"י בעריכת גניה דולב.

מי אתה יצחק מאייר? תעלומת אומן חרש מתכת, שעיזבונו נמצא במוזיאון "החאן" בחדרה   בתוך "אתרים" המגזין המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל תשרי תשע"ד ספטמבר 2013

Adult Learning in the “Khan” Museum of Hadera Israel, in Museums and Adults Learning Perspectives from Europe. 2000 A.Chadwick &A.Stannett (ed). NEACE p.213-220

Observations on the Settlement Museums of Israel and their Commitment to Zionist Messages  in Museological Review (Journal, Issue 6) 1999.Dept.of Museum Studies, University of Leicester p.63-72

Hadera’s Century 1891-1991 – an Animated Video Film ; a Poor Museum Enriches its Inventory,  in The Museum and the Needs of People, Annual Conference Jerusalem, 15-22 October 1991 ICOM CECA p.108

The Settlement Museums and Historical Sites in Israel, towards a New Century  in : Museum Education towards 2000 ICOM/CECA , Education 14 , p.21-22

Images of a Settlement. Hadera 1890-1921   Presentation of the “Khan” Museum’s Movie, in Biennal Europea del Patrimoni / Cinema,Television,Video. Barcelona .UNESCO 1990